چقدر بد که يک نفر رو اينقدر دوست داشته باشی که وقتی وسط زمين و هوا نگهت می داره نتونی بری 02.gif آيا واقعا اين دوست داشتن درسته؟

/ 0 نظر / 6 بازدید