# فاصله

فاصله

ببين دارم گريه می کنم برای فاصله هايی که آمدند و                           بی هيچ سلامی و سوالی.... ميان سادگی هامان نشستند                           برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید