عروسک

عجب عروسکی بودم برات نه؟

هر روز یه ساز زدی و منم هر روز یه جوری رقصیدم ؛ولی بازم راضی نشدی؟!!!!

راست گفتند که سرنوشت را نمیشه کاری کرد،

واقعا حالا یاد گرفتم که بااین سرنوشت لعنتی ستیز هرگز02.gif

باید عادت کنم بر این تقدیر که هماره باید تنها باشم

و انگار این است سرنوشت من .02.gif

هنوز صبورم و منتظر که چه؟

/ 0 نظر / 10 بازدید