خسته ام

خسته امگریهگریهگریه، از این روابط دوستانه بیمار ، که تنها بر اساس سوء استفاده پی ریزی شده اند!؟.

تو حتی شعری  را که راجع به من بود از وبلاگت پاک کردی؟!!!!!

پنج شنبه صبح به من قول دادی همیشه و همیشه جواب تلفن هام رو بدی و حتی اگه خط موبایلتو عوض کردی شماره جدیدت رو بهم بدی و امروز میگی نه؟ آخه چرا همیشه به من بدی میکنی؟ کافی نیست؟ دیگه به درد سوء استفاده ات نمی خورم می خوای جواب تلفنهامو هم ندی؟قهر

/ 0 نظر / 7 بازدید