سلام

از امروز می خوام بنويسم

برای دل خودم و به خاطر عزيزی که

 از اينجا با هم شروع کرديم و

به ......... رسيديم

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهناز

عزيزم فکرش را نکن اين به هيچ رسيدن ها داره يه عادت ميشه برای همه