بهترین دیالوگ فیلم FAME

یه چیزایی موفقیت نیست
موفقیت پول قدرت شهرت نیست
موفقیت بلند شدن از خواب صبح است
خیلی هیجان زده از کاری که کردی
با همچین حالتی از در بری بیرون و آدم هایی که دوست داری کار کنی.....
موفقیت ارتباط با ادماست...
راهی پیدا کردن برای وصل شدن به مردمی که هیچ چیز مشترک به جز رویا ندارن
و شب وقتی برمیگردی خونه فکر کنی بهترین کار دنیا رو کردی....
موفقیت ارتباط بین ازادی و دوستیه.....ناراحت
/ 4 نظر / 17 بازدید
پرنیا

فکر می کنی اینکه آبروی یک نفر رو ببرید بشینید کلی نقشه بچینید بعد به آرزوهاتون برسید اونم با بدبختی یک نفر دیگه موفقیته؟ فکر میکنی روی دل شکسته یک نفر زندگی درست کردن موفقیته؟[دلشکسته] شاید الان تو و اون احساس برد بکنید اما مطمئنم هر چیزی عوض پس دادن داره [رویا][اوه][ناراحت]

پرنیا

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است.وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است.وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم (دکتر علی شریعتی)

موفقیت بلند شدن از خواب صبح است خیلی هیجان زده از کاری که کردی دقیقا هیجان زده از کار شبتون یا صبج قبل از صورت شستن عوضی ازت بدم میاد زنگ نزن

پرنیا

تو دروغ گویی به خودتم دروغ میگی حق داری اون مرمر کورت کرده نمی تونی حقیقتو ببینی آره می دونم این حقیقتی که من میگم قابل قبول نیست اما حقیقته به خدا حقیقته من هیچ برنامه ای ندارم هیچی[گریه] خدا ازت نگذره تو به خاطر اون همش داری فیلم بازی می کنی چرااااااااااااااااااااااااااااااااا؟