ما در غم خويش غمگسار خويشيم                                              شوريده و سرگشته کار خويشيم سودا زدگـــان روزگــــار خويشيــم                                             صيادانيم و خود شـکار خويشيـــم

/ 0 نظر / 6 بازدید