تو رو خدا یک کم درکم کن

مگه من چه کارت داشتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هر چی تا الان بوده سر جای خودش ولی مگه از شنبه بهم قول ندادیم دوست بمونیم دو تا دوست خوب؟ مگه نگفتی دیگه موبایلتو خاموش نمی کنی؟

مگه تو این هفته ای که گذشت اذیتت کردم؟ مگه حتی همون روزی یک باری که به من اجازه داده بودی زنگ بزنم زنگ زدم؟ نه خودتم می دونی که نزدم

 پس چرا ؟من با همه وجودم دوستت دارم چرا اینقدر برات سخته که من روزی یک بار همون نهایتا ۵ دقیقه بهت زنگ بزنم؟ چرا دوست داری ازت خبر نداشته باشم ؟ چرا تلتو باز خاموش کردی؟ الان میگی خوب اونهایی که باید بدونند کجام می دونند ؛پس من چی؟

اصلا من عوضی من آدم بی خود من روانی من دیوانه تو کمکم کن چرا بدترم می کنی؟

به خدا دارم زجر میکشم خودتم میدونی راست میگم

من هفته پیش اذیتت کردم که تو بیای راحت تلتو خاموش کنی و جواب منو ندی؟!!!!

تو رو خدا بفهم منم آدمم

بابک من  دوستت دارم بیشتر از هر کسی تو دنیا

مگه ازت چی می خوام؟ یک دوستی ساده در حد همون روزی یک بار زنگ زدنم و چند دقیقه حرف زدنم!!!!!!!تو رو جان هر کسی که عزیزت منو بی خبر نگذار رومو زمین ننداز بگذار این تنها امیدمو داشته باشمگریهگریهبه من زنگ بزن

/ 1 نظر / 11 بازدید
پرنیا

مرسی دیشب باهام حرف زدی با اینکه پسری مسافر بود ،تو خیلی برام عزیزی سعی می کنم به خودم سختی بدم و کمتر زنگ بزنم که بتونم همیشه زنگ بزنم تو هم دوستم بمون و دوستم داشته باش یه دوستی جدید بهت قول میدم این بار دیگه هرگز اذیتت نمی کنم [ماچ]