وعده

تا همين الان به خاطرت بيدار موندم

که مهمونهات بروند و بهم زنگ بزنی

ولی باز هم فقط قول دادی

بک قول بدون عمل 02.gif

همه آدمها خصلت تو را دارند، تا وقتی هستی بی ارزشی

وقتی نيستی تازه با ارزش ميشی

بوديم و کسی قدر ندانست که هستيم

                 باشد که نباشيم و بدانند که بوديم

/ 0 نظر / 6 بازدید