آمدم که شب رو از زندگيت بيرون کنم

و روشنايی روز  را به زندگی ات برگردونم

ولی برعکس شد ،02.gif

تو نور و اميد را ازم گرفتی و

يک شب تاريک و بدون آرامش به من هديه دادی02.gif

تا به کی ؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید