وجدان نداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به همین زودی قولت یادت رفت؟

٢روز بهت زنگ نزدم که بفهمی می خوام همونطور باشم که تو می خوای ؛ که دوستم بمونی

حالا تلت یک هفته نشده خاموش ؟؟؟؟

خیلی سخته که دل شکسته ای را بخری
بفروشی مهری
و کمی شادمانی برای این دل حراج کنی
کمی رنج‌ها را تخفیف دهی
کمی مهربانی  ارزانی  بکنی
و بپیچی همه را لای حریر احساس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

دارم دیوانه میشم تورو خدا

یک کم درکم کن لعنت به این زندگی که من دارم

باز کجایی ؟ باز با کی؟

خدایا منو ببر پیش خودت که هر لحظه زجر نکشم و غصه نخورمگریهگریهگریه

/ 0 نظر / 11 بازدید