تمام

همه چی به سادگی تمام شد

همه دعواها همه التماس ها

همه کوچک شدن ها و حتی کتک خوردن ها

همه چی تمام شد , باید خوشحال باشم ولی چرا نیستم؟

چرا هر کسی به من میرسه میگه مبارکه چرا خوشحال نیستی؟

تو بهتر از هر کسی می دونی که هنوزم دیوانه وار دوستت دارم

خیلی به من بدی کردی , خیلی

منم همینطور

ولی انگار به اذیت کردن همدیگه هم عادت کردیم

دور شدن ازت برام محال

تو را به خدا قسم حداقل بیا از این به بعد دوستای خوبی بمونیم ,

به من قول میدی هیچ وقت ترکم نکنی و بی خبرم نگذاری؟گریه

/ 4 نظر / 8 بازدید
بابک

سلام جوجو خوبی منمخوبم میگذره یه شعر ستار رو خیلیدوست دارم گذشتن از و برام سخته ولی گذشتم بوووووووووس

پرنیا

گذشتن از من اگه سخته پس نگذر راحت ولم نکن نمی تونیم با هم زندگی کنیم ولی می تونیم که دوست بمونیم می تونیم؟ نه؟ وای خیلی دوستت دارم ، کاش نمی رفتم کاش

بابک

چه دوستی ایی تو نمیخوای شماره هام رو گوشیته اسام اسهامم نگه داشتی بخونش وقتی میخوندی ازم بدت میومد خب نمیخوام بهونه دست کسی بدم هیچکی مواظب خودت باش

پرنیا

اومدی خدا حافظی کردی؟ مراقب خودم باشم؟[قهر]سفر بی خطر