دلتنگی

جيگريم رفته مشهد،

منم الان از دلتنگی اين شکلی ام  02.gif

به يک نتيجه رسيدم :هرچی بخواد بشه ميشه پس .....

 

/ 0 نظر / 10 بازدید