عشق ابدی

تو وبلاگت نوشتی :

« بعد از سالها

آنکه به پرسش آمدو فاتحه خواند و میرود

گو نفسی که روح را میکنم از پی اش روان »

عزیز دل من که تا ابد می دونی دوست دارم ، منم روحم را گذاشتم  و دارم
میرم که بدونی همیشه ماندن دلیل بر عاشق بودن نیست، خیلی ها میروند
تا ثابت کنند عاشقند قلبناراحت
/ 6 نظر / 8 بازدید
بابک

هیچ وقت منو نشناختی رفتی و آزارم میدی بودی و آزارم دادی این دیگه چه مدلشه گفتم کسی رو ندارم باور کردی ممنون نکردی بازم ممنون صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را نیکی چه بدی داشت که بار نکردی متاسفم خوشو شاد باشی

شب زده

ایشا اله به هر چی می خوای برسی اگه من ناراحتت کردم خدا دلتو شاد کنه ولی تو را به خدا قسم رو راستی و صداقت رو سرلوحه کارات کن به خدا ضرر نمی کنی ،کاش روزی برسه که بیای اینجا بنویسی که به معنای تمام کلمه خوشبختی اونوقت خبالم راحت راحت میشه آخه تو بهتر از همه می دونی که تنها عزیز دلمی

شب زده

راستی خوشحالم که از امروز بازم وبلاگتو به روال قدیم شروع کردی امیدوارم همیشه دلت شاد باشه که بتونی همینطوری خوب بنویسی

بابک

میدونی کجام اونقدر خوردم که نمیدونی منم دوستت دارم مستی و راستی اونقدر خوردم اگه یه لب دیگه بزنم میبرن بیمارستان مواظب کوچولوم باش کوچولوی بد خیالم نمیبینم نوشتن خیلی سخته دوستت دا رم [گل][ماچ][قلب]

باشه بهترین حرف بهم زدی تو اگه جای من بودی راتو پیدا میکردی باشه تلاشمو میکنم که برم دعا کن رفتن من اخرش خوب باشه ولی قسمت میدم اگه هر اتفاقی افتاد به تو ربطی نداره تو زندگیتو بکن و موفق شو بگو سرنوشتش این بود حلالم کن به هر حال یه دوست

66705759 اقای رنجبر بابت دوربین اینجا مینویسم دمه دستت باشه خداحافظ