<دلتنگی - شب نشین تو شدم

شب زدگی
۱۳۸٤/۱٠/٢۸
دلتنگی

جيگريم رفته مشهد،

منم الان از دلتنگی اين شکلی ام  

به يک نتيجه رسيدم :هرچی بخواد بشه ميشه پس .....

 

پرنیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]