<شب نشین تو شدم

شب زدگی
۱۳۸٤/٤/۱٧
 

سلام

از امروز می خوام بنويسم

برای دل خودم و به خاطر عزيزی که

 از اينجا با هم شروع کرديم و

به ......... رسيديم

پرنیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]