<شب نشین تو شدم

شب زدگی
۱۳۸۸/۱/۳۱
عشق ویران کردن خویش است

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...!

**دکتر علی شریعتی**

پرنیا

۱۳۸۸/۱/٢٩
خسته ام

خسته امگریهگریهگریه، از این روابط دوستانه بیمار ، که تنها بر اساس سوء استفاده پی ریزی شده اند!؟.

تو حتی شعری  را که راجع به من بود از وبلاگت پاک کردی؟!!!!!

پنج شنبه صبح به من قول دادی همیشه و همیشه جواب تلفن هام رو بدی و حتی اگه خط موبایلتو عوض کردی شماره جدیدت رو بهم بدی و امروز میگی نه؟ آخه چرا همیشه به من بدی میکنی؟ کافی نیست؟ دیگه به درد سوء استفاده ات نمی خورم می خوای جواب تلفنهامو هم ندی؟قهر

پرنیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]